Obiekty Deep sky

W tym dziale będą prezentowane moje próby w uchwyceniu obiektów Deep Sky

                   
                                       

                                            

KATALOG MESSIERA


   Obiekty głębokiego nieba  (Deep Sky Object) – termin ten określa obiekty znajdujące się poza Układem Słonecznym. Obiekty te nie są widoczne gołym okiem oprócz M31. Mogą być obserwowane przy użyciu mniejszych teleskopów lub lornetek, choć im większy teleskop tym efektowniejsza będzie obserwacja. Przy pomocy małych teleskopów (mogą być większe) i odpowiedniego montażu, można je fotografować z wydłużonym czasem naświetlania.
Typy obiektów głębokiego nieba

Gromady gwiazd
  • kuliste - jest to zbiór gwiazd powiązanych ze sobą grawitacyjnie. Najjaśniejszą gromadą kulistą (i pierwszą odkrytą) jest ω Centauri, czyli M22 - widoczna w Strzelcu. Na gromady kuliste składa się od tysięcy do nawet milionów gwiazd (lista Messiera M2, M3, M4, M5, M9, M10, M13, M14, M15, M19, M22, M28, M30, M53, M54, M55, M56, M62, M68, M69, M70, M71, M72, M75, M79, M80, M92, M107)
  • otwarte - jest to zbiór gwiazd I populacji (młodych gwiazd) związanych ze sobą ewolucyjnie. Położone są blisko równika galaktycznego oraz mają słabą koncentrację centralną. Liczba gwiazd w takiej gromadzie jest bardzo różna: od kilkudziesięciu do kilkuset. Najpopularniejsze gromady otwarte to Plejady - czyli M45, h i χ Persei - tzw. chichotki (lista Messiera M6, M7, M11, M18, M21, M23, M25, M26, M29, M34, M35, M36, M37, M38, M39, M41, M44, M45, M46, M47, M48, M50, M52, M67, M93, M103)
Mgławice - obłoki gazu i pyłu międzygwiazdowego lub bardzo rozległe otoczki gwiazd
  • emisyjna - mgławica emisyjna jest skupiskiem zjonizowanego wodoru. Jej charakterystyczną cechą jest to, że emituje promieniowanie (między innymi światło widzialne). Jonizacja wodoru w mgławicy najczęściej wywołana jest przez wysokoenergetyczny wiatr słoneczny pochodzący z młodych, dużych/gorących gwiazd zatopionych w mgławicy lub sąsiadujących z nią.
  • refleksyjne – typ mgławicy, w której obłoki pyłu odbijają światło pobliskiej gwiazdy lub gwiazd.
  • ciemne – obłok chłodnego pyłu i gazu, którego nie pobudza do świecenia żadna gwiazda. W odróżnieniu od pięknych kolorowych mgławic emisyjnych, ciemne mgławice są... po prostu ciemne - widzimy je jako obszary pozbawione gwiazd, lub o dużo mniejszym ich zagęszczeniu
  • planetarne – jest to pozostałość po wybuchu gwiazdy o małej masie, podobnej do naszego Słońca - gwiazda po wyewoluowaniu, w wybuchu, odrzuciła swoją otoczkę (lista Messiera M27, M57, M76, M97)
Galaktyki - jest dużym, grawitacyjnie związanym układem gwiazd, pyłu i gazu międzygwiazdowego oraz niewidocznej ciemnej materii. Typowa galaktyka zawiera od 107do 1012 gwiazd, orbitujących wokół środka masy galaktyki.

Kwazary - zwarte źródło ciągłego promieniowania elektromagnetycznego o ogromnej mocy, pozornie przypominające gwiazdę. W rzeczywistości jest to rodzaj aktywnej galaktyki.

  Obiekty tego typu są katalogowane przez Katalog Messiera (110 pozycji, oznaczenie M) oraz katalog NGC (New General Catalouge), który zawiera 8000 pozycji. Istnieje coś takiego jak maraton Messiera, czyli próba obserwacji wszystkich obiektów z tego katalogu w ciągu jednej nocy. Najbardziej znane obiekty nieba północnego to:

Wielka Galaktyka Andromedy M31
Wielka Mgławica w Orionie M42
Mgławica Hantle M27
Gromada Herkulesa M13
Gromada Dzika Kaczka M11
Plejady M45