sobota, 16 sierpnia 2014

Księżycowy Krajobraz - Copernicus

     Chyba najbardziej znany i jeden z ładniejszych kraterów na Księżycu. Krater Kopernik w katalogu Lunar oznaczony pod cyfrą L5 ma 93 km średnicy i prawie 3800 metrów głębokości. W centrum krateru znajduje się góra z której najwyższy wierzchołek ma 730 metrów. Krater powstał około 1,1 mld lat temu. W czasie pełni jest na tyle jasny że łatwo można go dostrzec gołym okiem. W ułatwieniu jego odnalezienia pomagają jasne smugi otaczające krater. Jednak najlepszy okres do jego obserwacji to dwa dni po pierwszej kwadrze lub dzień po drugiej kwadrze. 
     Na południe od krateru Kopernik leży jeden z jego satelickich kraterów, oznaczony w katalogu Lunar jako L74. Jest to krater Kopernik H o średnicy 4,5 km. Na uwagę zasługuje ciemne halo wokół tego krateru. 
Size 100%