niedziela, 23 marca 2014

Księżycowy Krajobraz - Aristarchus, Prinz Rilles, Schroter's Valley, Aristarchus Plateau

       Tym razem przedstawiam płaskowyż Aristarchus Plateau na którym znajduję się kilka ciekawych struktur. Sam płaskowyż ma kształt zbliżony do prostokąta. Przy jego południowo-wschodniej krawędzi leży jeden z najjaśniejszych kraterów księżycowych - Aristarchus o średnicy 40 km i głębokości 3 km. Nazwa krateru pochodzi od greckiego astronoma Arystarcha z Samos. Tuż obok Aristarchusa leży Herodotus o średnicy 35 km i głębokości 1,4 km. Przy północno-zachodniej krawędzi płaskowyżu leży pasmo gór Montes Agricola o długości 141 km. Przez środek płaskowyżu na odcinku 168 km rozciąga się dolina Schroter's. Natomiast na wschód od płaskowyżu Aristarchus znajduje się krater Prinz o średnicy 48 km i głębokości 1 km. Tuż obok na północ od krateru Prinz znajduje się grupa kanałów Prinz Rilles w katalogu Lunar oznaczona jako L86. Wszystkie wymienione obiekty najlepiej oglądać 4 dni po pierwszej kwadrze lub 3 dni po drugiej kwadrze. Do obserwacji wystarczy 100 mm refraktor.